กรุณารอสักครู่...

บทความวิชาการ

ข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ

CAR SEATS

CAR SEATS

ในประเทศไทยการเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุจราจรพบมากเป็นอันดับ 2 รอง จากการจมน้ำ การให้เด็กนั่งตักและกอดไว้ ไม่ ปลอดภัย เพราะหากรถชนหรือหยุด กระทันหันเด็กยังคงมีแรงกระชากอย่าง รุนแรงออกจากอ้อมแขน เสี่ยงต่อการเสีย ชีวิตแม้ว่ารถไม่ชนถูกตัวเด็กโดยตรง ก็ตาม
Download PDF File คลิกที่นี่