กรุณารอสักครู่...

บทความวิชาการ

ข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวัยรุ่นไทยในวัยต่างๆ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานพัฒนาการเด็ก (2)

ปัจจุบันหมอเด็กทุกคนคงมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีปัญหา LD ซึ่งที่พบบ่อยที่สุดก็คือเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านหรือ dyslexia หน้าที่ของหมอเด็กหลังให้การวินิจฉัยได้แล้วว่าเด็กมีปัญหาเรื่อง phonological awareness weakness ซึ่งป็น core deficit ที่สำคัญของ dyslexia หรือประเมินทักษะการอ่านแล้วต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ก็ต้องให้ interventionที่เหมาะสม ซึ่งนอกจาก PA training ซึ่งได้เขียนถึงบ้างในครั้งก่อน สิ่งที่หลายๆคนทำอยู่บ้างแล้วนั้นก็คือการแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครู ฝึกฝนการอ่านแก่เด็กมากขึ้นกว่าในชั้นเรียนเพื่อให้เด็กอ่านได้ เนื่องจากเด็กเรียนรู้หรือเข้าใจในเรื่องนี้ช้ากว่าเด็กคนอื่นๆในชั้นเรียน เด็กบางคนยังรู้ตัวอักษรไม่หมดก็แนะนำให้ผู้ปกครองสอนเน้นให้เด็กรู้ตัวอักษรและเชื่อมกับเสียงได้ เด็กบางคนรู้ตัวอักษรแล้วแต่ยังประสมเป็นคำไม่ได้ก็ต้องช่วยเรื่องการประสมคำ แม้แบบเรียนที่เป็นหนังสือจะมีอยู่มากมายแต่พ่อแม่หลายคนก็ไม่ได้เอามาใช้หรือเด็กอาจไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเพราะฝึกไปก็เบื่อเพราะเป็น weakness ของเขาอยู่แล้ว ในวันนี้จึงขอแนะนำ application เพื่อเป็นทางออกในการสอนให้เด็กได้รู้จักตัวอักษรไปจนถึงฝึกการประสมคำผ่านทาง 2 Application ต่อไปนี้เพื่อให้การช่วยเด็กเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Application แรกคือ Thaikids ซึ่งสามารถ download ได้ฟรีใน Play store ในระบบ android เมื่อ download แล้วเข้าไปจะพบว่าเนื้อหาใน application Thaikids นี้ จะมีสองส่วนคือ “ฝึกอ่านเรียนรู้” ซึ่งเปรียบเสมือนเนื้อหาให้เด็กได้อ่านหรือเข้าไปให้รู้เนื้อหา ซึ่งเนื้อหาก็จะมีทั้งการเรียนรู้ตัวอักษร ในการฝึกท่อง ก-ฮ ฝึก ภาษาอังกฤษ A-Z นอกจากนั้นยังมีการฝึกนับเลข เรียนรู้รูปทรงและสีด้วย โดยในด้านภาษาจะมีพยัญชนะก-ฮ เรียงกันอยู่ ผู้ปกครองอาจให้เด็กท่องเรียงไปตามลำดับ หากเด็กไม่ทราบสามารถกดฟังเสียงได้ พ่อแม่อาจมีส่วนร่วมโดยการลองชี้สลับตำแหน่งดู หากเด็กทำไม่ได้ลองให้เด็กกดที่พยัญชนะเพื่อฟังชื่อพยัญชนะที่ถูกต้อง หลังจากเด็กฝึกได้แล้วก็ อาจจะลองเข้าสู่ ส่วนที่สองของ application นี้คือ “ฝึกฝน ทดสอบ” จะมีปุ่มให้เด็กกดฟังเสียงเมื่อฟังเสียงแล้วมีพยัญชนะ 4 ตัวให้เด็กกดเลือกให้ถูกต้อง เลือกไปจนครบแล้วจึงรวมคะแนน ทำให้การสอนเรื่องพยัญชนะสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กสามารถสนใจได้นานขึ้น application นี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เด็กมี letter knowledge ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอ่านและการสะกดคำต่อไปได้ แต่เนื่องจาก application นี้จะเน้นให้เด็กรู้ “ชื่อพยัญชนะ” เป็นหลักคือเน้นสอนให้เด็กรู้ว่าเมื่อเห็นพยัญชนะ “ก” คือ “กอ ไก่” แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรู้จักเสียงพยัญชนะด้วย เช่น “ม” คือ “มอ” โดยใช้ภาพและตัวเลือกจากใน application ทำให้สามารถฝึกให้เด็กรู้จักทั้งชื่อพยัญชนะและเสียงพยัญชนะด้วย

Application ต่อมาเป็น application ที่จะช่วยสอนเด็กประสมคำ ซึ่งสามารถ download ได้ทั้งใน Play store ในระบบ android และ app store ใน IOS ชื่อ “แบบฝึกอ่านภาษาไทย” ซึ่งมีสาม application ย่อยคือ “ประสมสระ” “ประสมตัวสะกด” และ “ผันวรรณยุกต์” application นี้เป็น application ที่สอนให้เด็กให้ค่อยๆประสมคำอย่างเป็นไปตามลำดับ ตั้งแต่ไม่มีตัวสะกดจนไปถึงการผันวรรณยุกต์ โดยหากเข้าไปใน application “ประสมสระ” จะมีคำที่ให้ฝึกอ่านโดยเลือกได้ตามสระที่ต้องการฝึก หากเด็กอ่านไม่ได้ก็ให้กดที่คำนั้นจะมีเสียงคำอ่านที่ถูกต้องออกมา แต่ application นี้ต้องใช้ร่วมกับหนังสือของสำนักพิมพ์ MIS ที่ชื่อเดียวกับ application เมื่อซื้อหนังสือมา 1 เล่มจะมีรหัสเข้า สู่ application ได้สามรหัสซึ่งสามารถแบ่งกันใช้ได้ สามารถซื้อหนังสือมาเล่มเดียวราคาประมาณ 60-90 บาท แต่แบ่งรหัสกันใช้ได้ถึงสามเครื่องหรืออาจจะเป็นสามครอบครัว ทำให้การ download application อันนี้เหมือนเสียเงินเพียง 20 – 30 บาทเท่านั้น

แม้มี application ดีๆเป็นทางเลือกในการฝึกเด็กเพิ่มมากขึ้นแต่หัวใจสำคัญในการฝึกเด็กเหล่านี้คือการให้เวลาในการฝึกฝนอย่างเพียงพอ อาจไม่ต้องมากนักเพียงแค่ใช้เวลา 20-30 นาทีต่อวัน สำหรับคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ ก็อาจใช้เวลาระหว่างรถติดสอนลูกได้ ดีกว่าต่างคนต่างก้มเล่น smart phone ของตัวเองครับ เดือนหน้าจะได้พบกับการแนะนำเรื่องอะไรอีกโปรดติดตามครับ

ขอบคุณครับ
นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช