ทดลองคำนวณยอดโอนค่าลงทะเบียนและการจองห้องพัก

ประชุมแบบ Online ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
ประชุมแบบ Onsite ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
ประชุมแบบ Onsite ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณ สุกัลยา แสนขัน
โทรศัพท์มือถือ 093-8081279
ID Line: thaidbpsociety