หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

หมอพัฒนาการเด็กคือใคร เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 11:08 น.

หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยว่าหมอพัฒนาการเด็กคือหมอประเภทไหนมีความเชี่ยวชาญอะไรบ้าง ชื่ออย่างเป็นทางการของ หมอกลุ่มนี้คือ กุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

พื้นฐานของหมอพัฒนาการเด็ก เริ่มจากการเรียบจบเป็นหมอเด็กทั่วไป แล้วศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อความชำนาญด้านพัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็กทุกช่วงวัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งเด็กปกติและเด็กที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ตลอดจนถึงกลุ่มที่เป็นโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความชำนาญด้านการเจริญเติบโต ซึ่งเน้นเฉพาะขบวนการการเจริญเติบโตปกติและเบี่ยงเบนไม่มากนัก กลุ่มที่มี ความผิดปกติด้านการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน มักต้องร่วมในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาร่วมกับกุมารแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญสาขาอื่น

ดังนั้นหมอพัฒนาการเด็กจึงดูแลรักษาเด็กทั้งในกลุ่มที่มีสุขภาพดีเพื่อการส่งเสริมป้องกัน และกลุ่มที่มีความผิดปกติ กลุ่มที่เป็นปัญหาพบได้บ่อยในทางคลินิกได้แก่

- ปัญหาการเจริญเติบโต เช่น เด็กตัวเตี้ย (Short stature) จากสาเหตุต่าง ๆ ภาวะ น้ำหนักน้อย หรือโรคอ้วน เป็นต้น

- ปัญหาพัฒนาการ เช่น พูดช้า (Delayed speech) ปัญหาพัฒนาการทางภาษา (Developmental language disorder ) กลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder) ภาวะสมองพิการหรือความผิดปกติของการทำงานประสานกันของกล้าม เนื้อ (Cerebral palsy and motor coordination) พิการทางกาย เช่น การได้ยินผิดปกติ ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น Down syndrome, Fragile X syndrome, Williams syndrome, Prader Willi syndrome พัฒนาการในเด็กคลอดก่อนกำหนด ภาวะซน สมาธิสั้น ปัญหาการเรียน เด็กที่มีความเป็นเลิศทางปัญญา ภาวะปัสสาวะรดที่นอน ภาวะอุจจาระเล็ด เป็นต้น

- ปัญหาพฤติกรรมและการเลี้ยงดู เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย การร้อง อาละวาด การร้องโคลิค ปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากการขาดการฝึกวินัยในเด็ก เป็นต้น

เนื่องจากศาสตร์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กเพิ่งเกิดขึ้นในระยะหลังความครอบคลุมในการดูแลรักษาปัญหาต่างๆของเด็กจึงอาจ ยังมีบางเรื่องคาบเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญสาขาอื่นแต่โดยรายละเอียดแล้วจะมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งเมื่อมีการพัฒนาวิชาชีพ หรือมีความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไปในอนาคตความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กน่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น


ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม