หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

ใบสมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

เมื่อท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!! แล้วท่านจะมีสิทธิสามารถใช้งานเว็บบอร์ดของชมรมฯได้

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ชื่อที่ใช้ในเว็บบอร์ด
รหัสผ่านที่ใช้ในเว็บบอร์ด
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน
ที่อยู่ที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน
สถานที่ต้องการให้ติดต่อ ที่บ้าน ที่ทำงาน
ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
ลักษณะผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล
รหัสภาพ    เปลี่ยนรหัสภาพ

ทางชมรมฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนแล้วจะรีบติดต่อกลับท่านผ่าน email ที่ท่านแจ้งไว้


ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม