หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 17:00 น.

เครือข่ายภาคเหนือ
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงพยาบาลสวนปรุง
คลินิกกุมารเวชกรรม (คลินิกจิตเวช)
131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-280228-49, 053-276750 (สายปรึกษา)

www.suanprung.go.th
2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-945758
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สงขลา 90110
โทร. 053-949255

www.otinthailand.org
4. ศุนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
(สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิคพัฒนาการเด็ก
โทร. 053-890238-44, 053-890245 (สายปรึกษา)

www.ricd.go.th
5. คลินิกบ้านกายภาพบำบัดเด็ก 199/352 หมู่บ้านสวนนนทรี ซอย 1 ต.หนองจอม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร. 081-5309964, 084-6116715

http://www.cphome.pantown.com
6. โรงพยาบาลลำปาง
คลินิกจิตเวชเด็กและสารเสพติด,
คลินิคพัฒนาการเด็ก
280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 054-223623-31

www.lph.go.th
7. โรงพยาบาลแพร่
คลินิคส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54020
โทร. 054-522444
www.phraehospital.go.th
8. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โทร 053-756765

www.meccr.com
9. โรงพยาบาลพะเยา
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คลินิคพัฒนาการเด็ก
269 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 054-410501

10. โรงพยาบาลน่าน
คลินิคส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
โทร 054-771620

www.nanhospital.go.th
11. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
คลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
38 ถ.เจษฏาบดินทร์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทร 055-411064

www.uttaradit-hosp.go.th
12. โรงพยาบาลพิจิตร
แผนกจิตเวชเด็ก
136 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทร 056-611355, 056-611230

www.hospital.moph.go.th/pichit
13. โรงพยาบาลศรีสังวร
คลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
1 หมู่ 8 ต.คลองตาล อ.ศีสำโรง จ.สุโขทัย
โทร. 055-682030-43

www.srisangworn.go.th
14. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
จ.แม่ฮ่องสอน
101 ถ.สิงหนาถบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 053-611378

www.srisangwal.go.th
15. โรงพยาบาลพุทธชินราช
จ.พิษณุโลก
คลินิกจิตเวชเด็กและพัฒนาการเด็ก
โทร. 055-219844

www.budhosp.go.th
16. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
คลินิกจิตเวชเด็กและพัฒนาการเด็ก
382 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-714223-5

www.kph.go.th

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | สมาชิกเว็บไซต์ชมรม | ติดต่อชมรม