หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 17:00 น.

ศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่ง มีสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ซึ่งรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีปัญหา ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทุพโภชนาการ และอื่นๆ เป็นต้น โดยให้บริการ ระหว่างเวลา 8.00-15.00 น. ทุกวันราชการ
ปัจจุบันมี 13 แห่ง ดังนี้
ลำดับ สำนักอนามัย (คัดกรองได้ทุกศูนย์) หมายเลขโทรศัพท์
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 0 2587 0618
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 0 2216 1297
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 0 2294 9444
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 0 2361 6760-2
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 0 2541 8380
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี 0 2251 2970
7 ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 0 2591 6306
8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 0 2579 1342
9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิม ไพบูลย์ 0 2465 1000
10 ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 0 2374 3594
11 ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 0 2416 8318
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 0 2375 2897

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม