หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 17:00 น.

รายชื่อหน่วยงานของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ลำดับ สำนักอนามัย (คัดกรองได้ทุกศูนย์) ที่อยู่
1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 0 2587 0618 , 0 2586 9512
2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 0 2246 1553 , 0 2246 1554
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 0 2391 6082
4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 0 2236 4055 , 0 2236 1690
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 0 2233 0782
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 0 2472 4799 ,0 2472 5895-6 0 2472 4706
7 วชิรพยาบาล 0 2244 3156
8 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0 228 9776-9
9 โรงพยาบาลตากสิน 0 2437 0123
10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 0 2256 4164-5
11 โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 2201 1498
12 โรงพยาบาลศิริราช 0 2419 7000
13 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 0 2475 2621
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0 2354 7770 , 0 2354 7600
15 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 0 2534 7307
16 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 2354 8333-43

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม