หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 17:00 น.

รายชื่อโรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติก ระดับประถมศึกษาที่รับเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วม
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงเรียนดาราคาม ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-392-2422
โทรสาร02-381-4265
2. โรงเรียนพญาไท ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-245-8152
โทรสาร02-245-8152
3. โรงเรียนวัดหนัง ถ.จุฒากาศ บางค้อ เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150 02-468-2662
โทรสาร02-476-7397
4. โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ถ.ประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร 02-585-0518
โทรสาร02-587-9950
5. โรงเรียนวัดชนะสงคราม ถ.จักรพงษ์ ชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร 02-281-6931
โทรสาร02-282-0168
6. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ถ.วังเดิม วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร 02-466-7937
โทรสาร02-472-0876
7. โรงเรียนราชวินิตประถม บางแค ถ.เพชรเกษม บางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร 02-413-0607
โทรสาร02-413-1699
8. โรงเรียนประถมนนทรี ถ.เชื้อเพลิง ช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-249-1446
โทรสาร02-249-1446
9. โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 12050
โทร 02-311-1483
โทรสาร02-333-1293
10. โรงเรียนวัดดอน เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-212-8776
โทรสาร02-212-8776
11. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-424-4087
12. โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-249-2189
โทรสาร249-2189
13. โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
โทร 02-277-0557
โทรสาร277-0557
14. โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-513-2410
โทรสาร02-513-2410
15. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร 02-531-4608
โทรสาร02-531-4608
16. โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
02-413-1144
โทรสาร02-413-1144
17. โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 12030
โทร 02-377-7809
โทรสาร377-7809
18. โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10320 (ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย)
โทร 02-245-1700, 02-642-8065, 02-245-0448
19. โรงเรียนวัดทัศนารุณ สุนทริการาม เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-245-3937
20. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 87 ถ.สรรพาวุธ บางนา เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร 02-393-0223
21. โรงเรียนพิพัฒนา 72 ซ.64 ถ.สุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
02-311-0424
22. โรงเรียนประภามนตรี 21/405 หมู่บ้านถาวรนิเวศน์ 2 เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร 02-396-1976
23. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 104 หมู่ 9 ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร 02-517-1955
24. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร 02-394-2227
25. โรงเรียนสาธิตบางนา 103 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-312-1528
26. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 02-462-6289
27. โรงเรียนสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 02-462-8103, 02-462-5559
28. โรงเรียนวัดด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วม
30. โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ 4641 ถ.ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-245-0448, 02-642-8065,
02-245-1700 ต่อ 121 หรือ 131
31. โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 104 หมู่ 9 ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510
โทร 02-517-1955
32. โรงเรียนสาธิตบางนา 103 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-312-1528

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม