หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 17:00 น.

โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้โดยเฉพาะ
สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนประเภทประจำ
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. โรงเรียนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร (034) 517-221 , 517-220
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี 72000
โทร (035) 414-449
โทรสาร (035) 414-449
3. โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรี
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120
โทร (032) 471-906
4. โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมืองฯ จ. ลพบุรี 15000
โทร (036) 412-014
โทรสาร (036) 412-014
5. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครสวรรค์
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทร (056) 227-011
โทรสาร (056) 227-012
6. โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร (055) 299-258
โทรสาร (055) 299-260
7. โรงเรียนศึกษาพิเศษพิจิตร
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมือง จ. พิจิตร 66000
โทร (056) 685-144
8. โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
9. โรงเรียนกาวิละอนุกูล
(รับนร.อนุบาล ถึง ระดับม. 3)
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
โทร (053) 249-304
โทรสาร (053) 244-770
10. โรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
กิ่งอำเภอภูเพียง จ. น่าน 55000
โทร (054) 774-498
11. โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
โทร (035) 918-001
12. โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร่
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. เมือง จ. แพร่ 54000
โทร (054) 532-658, 532-659
13. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาล ถึงม. 3)
อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทร (045) 312-764
โทรสาร (045) 312-764
14. โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาล ถึงม. 6)
อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000
โทร (042) 612 -237
15. โรงเรียนศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120
โทร (043) 891-080
โทรสาร (043) 891-080
16. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทร (044) 214-938
โทรสาร (044) 214-983
17. โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. เมือง จ. ชัยภูมิ 36000
18. โรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. เมือง จ. ระยอง 21000
โทร (038) 612-638
โทรสาร (038) 802-359
19. โรงเรียนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา 24140
โทร (038) 578-195
20. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.3)
อ. ปะทิว จ. ชุมพร 86230
โทร (077) 503-004
โทรสาร (077) 503-004
21. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
(รับนร.ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6)
อ. เมือง จ. สงขลา 90100
โทร (074) 333-755
โทรสาร (074) 333-992
22. โรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110
โทร (075) 421-153
โทรสาร (075) 420-153
23. โรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ต
(รับนร.ตั้งแต่ป.1ถึงป.6)
อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110
โทร (076) 260-448
โทรสาร (076) 260-444

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม