หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


ค่าสมัครเข้าชมรม 500 บาท
หมายเหตุ
1. ท่านจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกของ website ของชมรมฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ได้รับสิทธิส่วนลดเมื่อมีการประชุมวิชาการของชมรมฯ
3. ท่านจะได้รับทราบข่าวสารของชมรมฯ
ข่าวสารและกิจกรรมชมรมฯ
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9
โครงการอบรมการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 8
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 7
การอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 6
ไฟล์งานประชุมวิชาการครั้งที่ 6
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 4
ประมวลภาพงานประชุม
วิชาการครั้งที่ 3
หมอพัฒนาการเด็กคือใคร
ทำเนียบแพทย์พัฒนาการ/พฤติกรรม
เครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ติดต่อชมรมฯ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรมฯ ฟรี!!!

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
วันพุธที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 17:00 น.

เครือข่ายครอบครัว/ผู้ปกครอง
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 140/47 ซอย อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2411-2899

www.autisticthai.net/
2. สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ 127 ถนนสุขุมวิท 62 แยก 1 พระโขนง
บางจาก กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2332-1510-1

www.aspergerthai.org
3. สภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความแตกต่าง
ในโครงสร้างระบบการทำงานของสมอง
41-43 ถนนมเหสักข์ ซอย 2 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2234-2362

www.autisticthailand.com
4. กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิ
คนออทิสติก
99/9 แววมณี ถนนอนามัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4327-3085

www.autisticthailand.com
5. ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น
แห่งประเทศไทย
40/96 หมู่บ้านระเบียงทอง 4 ซอยลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ 10230
โทร. 02-932-8439, 081-889-7899,
081-338-1090, 02-730-6828

www.adhdthai.com

< ย้อนกลับหน้่าเครือข่ายพัฒนาการ/พฤติกรรมเด็ก
ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | ติดต่อชมรม