หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การร้องอาละวาด
ลูกไม่รักดี…เป็นแบบนี้เพราะเหตุใด
เกมฝึก "นิสัยและสมอง" ลูกรัก
กิน เล่น นอน กลยุทธ์...สร้าง
ลูกสมองดี
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
26 สิงหาคม 2552 18:00 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก
สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็ก ออทิสติก REED Institute
สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ออทิสติก ด้านพัฒนาการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 - 545662
การศึกษาพิเศษ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยสำหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
เป็นศูนย์ที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทุกประเภท
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นโรงเรียนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทุกประเภท ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 41 ถนนอารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-8009
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลขที่ 224 ถนนชนเกษม (สุราษฎร์-นาสาร) หมู่ที่ 4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม
ตั้งอยู่ที่ ถ.มหาสารคาม - วาปีปทุม ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
แนะนำหน่วยงาน การให้บริการ เว็บบอร์ด ตั้งอยู่ ภายในโรงเรียนสตูลวิทยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 420/1 หมู่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ และการให้บริการแก่ผู้พิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภท
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ บุคลากร ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
เลขที่149 หมู่ 6 .ซอยวัชรปาน ตำบาลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
ศูนย์ฝึกทักษะและสอนให้แก่เด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีอาการออทิสซึ่ม ดาวน์ซินโดรม อายุ 3-18 ปี
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : (042)612237
<< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >>


ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | สมาชิกเว็บไซต์ชมรม | ติดต่อชมรม