หน้าแรก เกี่ยวกับชมรม ข่าวสารและกิจกรรม ข้อมูลวิชาการ เว็บบอร์ด ติดต่อชมรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การร้องอาละวาด
ลูกไม่รักดี…เป็นแบบนี้เพราะเหตุใด
เกมฝึก "นิสัยและสมอง" ลูกรัก
กิน เล่น นอน กลยุทธ์...สร้าง
ลูกสมองดี
แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ เรียบเรียงโดย ชมรมฯ
26 สิงหาคม 2552 18:00 น.

Read to Live: โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง
ไอโอดีน ของกรมอนามัย
ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ E-Library :: สถาบันราชานุกลู Rajanukul Institute
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย กรมสุขภาพจิต
พ.ทวีศักดิ์ (เอกชน)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บ้านพัฒนาการครูอ้อ (เอกชน)
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนตรินทร์ จ.เชียงใหม่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
อนุบาลชวนชื่นโครงการเพื่อเด็กพิเศษ จ.นนทบุรี (เอกชน)
แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก ภาวะซึมเศร้าในเด็ก กรมสุขภาพจิต
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต
แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติ
Developmental Behavioral Pediatrics Online
Caring for Children With Autism Spectrum Disorders:
A Resource Toolkit for Clinicians
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แนะนำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยราชสุดา
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งอยู่เลขที่ 258 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพฯ (โลตัส แอนด์ ไทเกอร์)
ศูนย์ฝึกทักษะและสอนให้แก่เด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีอาการออทิสซึ่ม ดาวน์ซินโดรม อายุ 3-18 ปี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ให้บริการแก่ผู้พิการในจังหวัดตราด
ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องผู้พิการ ให้ทราบ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น
หน้าต่อไป >>


ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย หน้าแรก | เกี่ยวกับชมรม | ข่าวสารและกิจกรรม | ข้อมูลวิชาการ | สมาชิกเว็บไซต์ชมรม | ติดต่อชมรม