กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1 โรงเรียนสุโขทัย 361 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต 10300
โทร 02-2413673
2 โรงเรียนวัดมหาธาตุ 3 ถ.พระจันทร์ แขวงพระราชวัง
เขตพระนคร 10200
โทร 02-2222869
3 โรงเรียนราชบพิธ 29 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร 10200
โทร 02-2220867
4 โรงเรียนวัดสิตาราม 21/2 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบฯ 10100
โทร 02- 2810085
5 โรงเรียนวัดบรมนิวาส 2 ถ.พระราม 6 ซ.15 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน 10330
โทร 02-2144331
6 โรงเรียนวัดดอน 25/1 ซอยวัดดอน แขวงยานนาวา
เขตสาทร 10120
โทร 02- 2128776
7 โรงเรียนแจ่มจันทร์ 4/44 ซ.เอกมัย ถ.สุขุมวิท แขวงคอลงตัน
เขตวัฒนา 10110
โทร 02-3920553
8 โรงเรียนเสนานิคม 1242 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว
เขตจตุจักร 10900
โทร 02-5795543
9 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 101 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางชื่อ
เขตบางชื่อ 10800
โทร 02-5850627
10 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 15 ประราราษฎร์สาย 1 แขวงบางชื่อ
เขตบางชื่อ 10800
โทร 02- 5856163
11 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง 1451 ซอยจงสุข แขวงบางชื่อ
เขตบางชื่อ 10800
โทร 02-5857077
12 โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม 7102 ถ. วงศ์สว่าง แขวงบางชื่อ
เขตบางชื่อ 10800
โทร 02- 5851678
13 โรงเรียนสามเสนนอก 2000/22 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง 10310
โทร 02-2770557
14 โรงเรียนประชาราฎร์บำเพ็ญ 500 ถ. ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง 10310
โทร 02-2773353
15 โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม 51 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี 10400
โทร 02-2453937
16 โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 133/1 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย 10110
โทร 02- 2492189
17 โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 2/109 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย 10110
โทร 02-2494499
18 โรงเรียนวัดราชสิงขร 29 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม 10120
โทร 02-2890611
19 โรงเรียนวัดซ่องนนทรี 461 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา 10120
โทร 02-2842134
20 โรงเรียนบางจาก 263 ซอยสุขุมวิท 58 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง 1025
โทร 02-3117926
21 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธารรม 774 ซอยพึ่งมี ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง 10250
โทร 02-3312965
22 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 122 ซอยรุ่งเรือง ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา 10260
โทร 02- 3930709
23 โรงเรียนวัดรวก 1158 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด 10700
โทร 02- 4242461
24 โรงเรียนวัดท่าพระ 30 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ 10600
โทร 02- 4670595
25 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 375/2 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 32 แขวงบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย 10600
โทร 02-4244087
26 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 1223/1 ซ.เจริญนคร 25 ถ.เจริญนคร
แขวงบางลำพูล่าง
เขตคลองลองสาน 10600
โทร 02-4372327
27 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 300/1 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี 10600
โทร 02-4779158
28 โรงเรียนวัดนิมมานรดี 1 ม.15 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ 10130
โทร 02-4131218
29 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาน 56 ถ.เพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ 10160
โทร 02-4570543
30 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร 1099 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ 10160
โทร 02- 4107739
31 โรงเรียนวัดไทร 11 ม.2 ซอยถาวรวัฒนา แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง 10150
โทร 02-4150624
32 โรงเรียนวัดบางปะกอก 86/1 ม.1 ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางประกอก
เขตราษฎร์บูรณะ 10140
โทร 02-4272607
33 โรงเรียนกระเคหะท่าทราย 304/233 ม.6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ 10200
โทร 02-5899777
34 โรงเรียนประชาอุทิศ 16/1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง 10210
โทร 02- 5652525
35 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3503 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม 10220
โทร 02-5314608
36 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 1 ม.9 ลาดพร้าว 41 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว 10230
โทร 02- 5132410
37 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 63/1 ม.7 ซ.วัดลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว
เขตลาดพร้าว 10230
โทร 02-5707245
38 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 79 ถ. พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน 10230
โทร 02- 5705084
39 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 596 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ 10240
โทร 02-3747996
40 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 9. ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ 10240
โทร 02- 3741372
41 โรงเรียนคันนายาว 30/4 ซอยหลอแหล ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ 10240
โทร 02-5170728
42 โรงเรียนจินดาบำรุง 67 ม.13 ถ.รามอินทรา แขวงจระเข้บัว
เขตคันนายาว 10310
โทร 02- 5170728
43 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 87 ม.9 ซ.ลาดพร้าว 96 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง 10310
โทร 02-5141716
44 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 568 ม.13 ซ.รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง 10310
โทร 02-5141462
45 โรงเรียนวัดบางเตย 39 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม 10240
โทร 02-5100938
46 โรงเรียนคลองกุ่ม 109/4 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม 10240
โทร 02- 3741330
47 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน 79 ม.6 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง 10250
โทร 02-3682116
48 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 96 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลง
เขตสวนหลวง 10250
โทร 02- 3140344
49 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ 327 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลง
เขตสวนหลวง 10250
โทร 02-3212559
50 โรงเรียนวัดทองใน 412 ซ.อ่อนนุช 25 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลง
เขตสวนหลวง 10250
โทร 02-3111629
51 โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม ม.4 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง
เขตหนองจอก 10530
โทร 02-3887137
52 โรงเรียนวัดหนองจอก 18 ม.2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก 10530
โทร 02- 5431160
53 โรงเรียนบางชัน 89 ม.4 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา 10510
โทร 02-5170380
54 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา 99 ถ.หลวงแพ่ง แขวงหับยาว
เขตลาดกระบัง 10520
โทร 02- 3266937
55 โรงเรียนงามมานะ 10/1 อ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ 10250
โทร 02-3213674
56 โรงเรียนมีนบุรี 36 ม.1 ถ.สีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี 10510
โทร 02-5437137
57 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 155 คลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา 10170
โทร 02-4419445
58 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 10 ม.4 ซ.เพชรเกษม 69 แขวงหลังสอง
เขตบางแค 10160
โทร 02-4210166
59 โรงเรียนเพชรเกษม 273 ซ.เพชรเกษม 65 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค 10160
โทร 02-421134
60 โรงเรียนบางไผ่ 9 ซ.บางไผ่ แขวงบางไผ่
เขตบางแค 10160
โทร 02-4103455
61 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ม.4 บางบอน 5 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม 10160
โทร 02-4293655
62 โรงเรียนวัดชัยพฤกษ์มาลา 124 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน 10170
โทร 02- 4341401
63 โรงเรียนวัดเลา 30 ม.1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน 10150
โทร 02-415122
64 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 88/1685 ม.6 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน 10150
โทร 02-4152136
65 โรงเรียนวัดกำแพง 45/62 ม.6 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน 10150
โทร 02-4152276
66 โรงเรียนวัดสะแกงาม 42/2 ม. ซ.วัดสะแกราม ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน 10150
โทร 02-4515672
67 โรงเรียนวัดบางบอน 33/3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน 10150
โทร 02-4152383
68 โรงเรียนทุ่งครุ 42 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ 10140
โทร 02-4637295
69 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐฯ 81/27 ม.4 ซ.ประชาอุทิศ 27 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ 10140
โทร 02-4283010