กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

เครือข่ายสังคมด้านอาชีพ

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย
49/6 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทร 02-522-6148
2. ศูนย์ฝึกเด็กปัญญาอ่อนประภาคารปัญญา ถนนสิริธร เขตตลิ่งชั่น กทม. 10170
โทร 02-4486604 , 448-6510
3. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชุมชนคลองเตย แฟลตการเคหะ 1 ถนนอาจณรงค์
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร 02-2493168
4. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชุมชนทุ่งสองห้อง แฟลต 5 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ถนนวิภาวดี
เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร 02-574-6642
5. มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง 850/34 สุขุมวิท 71 คลองตัน
เขตพระโขนง กทม. 10110
โทร 02-3815362-3 โทรสาร02-3815362-3
6. ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ หน่วยงานเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 ถนนพรานนก
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร 02-4197025 , 4198547, 4198414
โทรสาร 02-4198414
7. สมาคมรวมปัญญาคนพิการ 68/6 ม.6 ซ.มิตรอารีย์ ถ.ไทรน้อย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 02-9330317, 5177869
8. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ซ.ลาดพร้าว 47 ข.วังทองหลาง
เขตบางกะปิ กทม. 10310
โทร 02-5399958, 5399706, 5392916
9. มูลนิธิคนพิการไทย 78/14 ม. ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-5820897-8
10. สมาคมผู้ปกครองบุคคล ออทิสซึม (ไทย) 140/7 ซ.วัดดงมูลเหล็ก แขวงข้างช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทร 02-4112899
11. กรมการจัดหางาน กองบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี
เขตดินแดง กทม. 10400
โทร 02-2470301
12. สำนักงานจัดหางาน
กทม.1 วิภาวดีรังสิต
19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร 02-6176566-70 โทรสาร02-6176567-1
13. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 2 จตุจักร
86 อาคารสุขุมเชิดชื่น ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร 02-5131730-5
โทรสาร 02-5131736
14. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 3 บางรัก
1060 ถ.เจริญกรุง 28 (ปากซอย)
เขตบางรัก กทม. 10500
โทร 02-2660642-5 โทรสาร02-2333384-7
15. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 4 ราชดำเนิน
ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ภายในกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร
เขตพระนคร กทม. 10200
โทร 02-2236215-6 , 2232648-5
โทรสาร 02-2236127
16. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 5 ธนบุรี
328/4 ถ.ลาดหญ้า สี่แยกบ้านแขก
คลองสาน กทม. 10600
โทร 02-4375855, 4395631, 4392985
โทรสาร 02-4373453
17. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 6 ราษฎร์บูรณะ
48-48/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ กทม. 10150
โทร 02-4274512, 4274327
โทรสาร 02-4373453
18. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 7 พุทธมนฑล
ชั้น 3 F ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค ถ.เพชรเกษม
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร 02-4545466, 4542203, 4554149
โทรสาร 02-4545466, 4555359
19. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 8 รามอินทรา
4/1390-91 ถ.สุขาภิบาล 1 คลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร 02-5103602, 5092590, 5097944
โทรสาร 02-5107876, 5108137
20. สำนักงานจัดหางาน
กทม. 9 พระโขนง
ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ถ.สุขุมวิท 54
พระโขนง กทม. 10110
โทร 02-3329105, 3310733, 3310886
โทรสาร 02-3117790
21. สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย (ฝึกเด็ก)
46/6 ซ.รามอินทรา 8 (วัดไตรรัตนาราม) ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทร 02-5226148
โทรสาร 02-5226149
22. ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนบางเขน ถ.คลองสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร 02-5226148
โทรสาร 02-5317721
23. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ
ทางสมองและปัญญา
78/9 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 02-5836815
24. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญา (หญิง)
78/15 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 02-5834246
25. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญาปากเกร็ด
78/6 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
โทร 02-5838426
26. สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
และทุพพลภาพ
78/6 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
โทร 02-5838396
27. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 1 (ป้อมปราบ)
อาคารดรุณวิถีภายในบริเวณสาถนสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.
โทร 02-2813199, 6596399, 6596900
28. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 2 (ดินแดง)
161/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 1
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
โทร 02-2452700
29. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 3 (คลองเตย)
599 สี่แยกกล้วยน้ำไท สำนักงาน
เขตคลองเตย ชั้น 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
โทร 02-2491973
30. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 4 (บางขุนเทียน)
ติดโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถนนเอกชัย
แขวงบางเขน เขตบางบอน กทม.
โทร 02-4503670-1
โทรสาร 02-4503671
31. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 5 (คลองจั่น)
3/4 ซ.โยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
เขตลาดพร้าว กทม.
โทร 02-5381665
32. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 6 (ห้วยขวาง)
2026/100 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กทม.
โทร 02-2770641
โทรสาร 02-52772528
33. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 7 (ตลิ่งชัน)
บริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บางแค 810 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร 02-4133139
34. สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกทม. 8 (มีนบุรี)
ชั้นล่างแฟลต 6 เคหะชุมชนบางชัน
ถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี กทม.
โทร 02-5407760
โทรสาร 02-5407722
35. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
สำหรับคนพิการ
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม กทม.
โทร 02-659170-1, 2821707
36. บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กทม.
โทร 02-2459833
37. ที่พักคนเดินทาง 632/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทม.
โทร 02-2451835
โทรสาร 02-2468664
38. ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 กทม.
โทร 02-4112899