กรุณารอสักครู่...

ประวัติชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา คชภักดี เป็นผู้นำในการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจงานด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างเครือข่าย ในระยะแรกมีสมาชิกเว็บไซต์ชมรมเป็นแพทย์พัฒนาการเด็ก ต่อมาได้มีการขยายสมาชิกไปยัง บุคลากรกลุ่มอื่นๆที่สนใจ และทำงานในลักษณะใกล้เคียงกัน

เครือข่ายครอบครัว/ผู้ปกครอง

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่
1. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 140/47 ซอย อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2411-2899

www.autisticthai.net/
2. สมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ 127 ถนนสุขุมวิท 62 แยก 1 พระโขนง
บางจาก กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2332-1510-1

www.aspergerthai.org
3. สภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความแตกต่าง
ในโครงสร้างระบบการทำงานของสมอง
41-43 ถนนมเหสักข์ ซอย 2 แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2234-2362

www.autisticthailand.com
4. กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิ
คนออทิสติก
99/9 แววมณี ถนนอนามัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4327-3085

www.autisticthailand.com
5. ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้น
แห่งประเทศไทย
40/96 หมู่บ้านระเบียงทอง 4 ซอยลาดพร้าว 71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ 10230
โทร. 02-932-8439, 081-889-7899,
081-338-1090, 02-730-6828

www.adhdthai.com